ABR ja puhe

Puhevaikeuksia voi esiintyä monista eri syistä. Mikä vaikeuksien alkuperäinen syy onkaan, ABR-metodi tarjoaa ainutlaatuisen ja hyvin tehokkaan tavan parantaa puhekykyä.

Puhumiseen liittyy monimutkainen synkronoitu ketju hienovaraisia liikkeitä, joihin osallistuvat kaikki puhe-elimistöön kuuluvat rakenteet. Kun koordinointi toimii, nämä yhdistetyt liikkeet mahdollistavat ilmavirran muuntumisen tunnistettaviksi äänteiksi. Kun rakenteissa on heikkouksia, näiden monien tasojen keskinäinen koordinointi tulee vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi.

Rakenteelliset ongelmat johtavat sokellukseen tai epäselvään puheeseen ja myös rajoittu-neeseen äänen muodostumiseen. Nämä rakenteelliset heikkoudet ovat usein:

  • Alikehittynyt suunpohja
  • Alikehittyneet ilmelihakset
  • Leukanivelen rajoittunut liike
  • Henkitorven/kurkunpään sekä niitä ympäröivien pehmytkudosten heikkous
  • Kieliluun heikko kiinnitys
  • Rintakehän alueen heikkous, joka johtaa koordinoimattomaan hengitykseen

Lapsi, joka on syntynyt tällaisten rakenteellisten heikkouksien kanssa, ei välttämättä koskaan edes yritä puhua. Lievemmin vammautuneet saattavat saavuttaa epäselvän ja hankalasti ymmärrettävän puheen.

Jopa silloin, kun halvauksen kärsinyt tai onnettomuudessa loukkaantunut henkilö saa intensiivistä puheterapiaa, on usein mahdotonta saavuttaa selkeää ja rentoa puhetta. Tällaisissa tapauksissa ABR:llä pyritään vaikuttamaan suoraan puheeseen vaikuttaviin rakenteisiin. Hoidot kaulan alueelle - mukaanlukien henkitorvi ja kurkunpää, suunpohja, leukanivel ja ilmelihasten alueet, saavat aikaan rakenteellisia muutoksia, jotka sitten mahdollistavat ymmärrettävän artikuloinnin. Rintakehän alueelle tehtävät hoidot puolestaan vahvistavat rintakehän lihaksistoa ja keuhkoputkien ja keuhkojen pehmytkudoksia. Nämä hoidot vahvistavat ja säätelevät ilmanvirtausta mahdollistaen voimakkaamman äänentuottamisen ja paremman intonaation.

ABR:ää voidaan tehokkaasti soveltaa aivovaurioperäisiin puheongelmiin sekä puheen-kehityksen ongelmiin, kuten änkytys tai lespaus.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä