Vaikeasti vammainen lapsi

Vaikeasti vammaiset lapset kärsivät kokonaisvaltaisesta sisäisten sidekudosten romahtamisesta. Kompressionaalinen heikkous on syvää ja dramaattista. Tämä romahdus on niin vakava, että se jopa uhkaa lapsen tärkeimpiä elintoimintoja. Se vaikuttaa hengitykseen, verenkiertoon, aineenvaihduntaan ja ruuansulatukseen. Kehon järjestelmät ovat pakotettuja toimimaan hyvin pienellä tahdilla. Lapsi on herkkä toistuville tulehduksille, allergioille ja muille sairauksille, jotka saattavat johtaa dramaattisiin käänteisiin.

Tällaisissa tapauksissa ABR tähtää perustan parantamiseen ja tuo perusta on elintärkeät toiminnot. Ennen kuin nämä elintärkeät toiminnot pystytään vakauttamaan, on epä-todennäköistä, että muuta toiminnallista edistystä saavutetaan.

Kuitenkin sen jälkeen, kun hengitys- ja aiheenvaihdunta parantuu, on myös vaikeimmin vammaisten lasten painonkannatuksen mahdollista parantua. Tämän jälkeen on mahdollista saavuttaa parempi pään- ja vartalonhallinta ja tasapaino.

Parempi tasapaino elämän perustoiminnoissa mahdollistaa vaikeimmin vammaisten lasten paremman tietoisuuden ympäristöstään ja itsestään.

Vaikeimmin vammaisille lapsille, GMFCS taso IV ja V, ABR:ää voidaan ajatella peruskuntoutuksena. Se muodostaa perustan kaikille muille terapeuttisille toimille ja pystyy parantamaan lapsen yleistä kudoslaatua, siten ylläpitäen parempaa elämänlaatua ja estäen kehon lisärappeutumista.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä