Avustusta kurssikustannuksiin vuonna 2015

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on myöntänyt yhdistykselle 5000 € suuruisen apurahan, jonka yhdistys jakaa ABR-perheille avuksi kurssikustannuksiin.

Avustusta voi hakea ABR-kuntoutuksen tuki ry:n jäsen, joka todentaa maksaneensa kurssimaksun joko tammikuun 2015 tai kesäkuun 2015 kurssista eikä ole saanut korvausta kurssikustannuksista muulta taholta, esim. vakuutusyhtiöltä.

Avustuksen määrä on sama riippumatta siitä osallistuuko perhe vain yhdelle vai molemmille vuoden 2015 kursseista. Avustus  on jokaiselle perheelle samansuuruinen ja sen perhekohtainen määrä riippuu apurahaa hakevien perheiden lukumäärästä. (esim. 15 hakijaa á 333 € / 20 hakijaa á 250 € / 30 hakijaa á 166 € jne.)

Kurssiavustuksen hakuaika on 2.3.-15.5.2015. Hakuajan päätyttyä yhdistyksen hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja perheille ilmoitetaan myönnetyn apurahan määrä.

Perheet, joille avustus myönnetään, toimittavat kuitin maksetusta kurssista vasta saatuaan avustuspäätöksen ja hyväksyttyään myönnetyn apurahan ehdot. Ehdot on kerrottu avustushakemuksessa.

Siirry avustushakemukseen >>>