ABR ja erityisen tuen tarpeessa olevat lapset

Tyypilliset vammaisten lasten kuntoutusmenetelmät keskittyvät lihasten rakenteeseen ja keskushermostoon. Tämä lähestymistapa sivuuttaa kokonaan sen, että CP-vammaisilla ja saman tyyppisistä ongelmista kärsivillä lapsilla esiintyy selviä rakenteellisia heikkouksia, kun heitä verrataan normaalisti kehittyviin lapsiin. Nämä heikkoudet ovat ilmeisiä ja liittyvät sidekudosrakenteisiin.

Heikkous näissä rakenteissa ilmenee "kompressionaalisena heikkoutena". Kompressionaalinen heikkous tarkoittaa, että keho ei pysty vastustamaan kuormitusta, joka siihen kohdistuu, minkä tahansa painonkannattelun kautta - ei makuu-, istuma-, polviseisonta- tai seisoma-asennossa.

Vaikeimmissa vammoissa tämä heikkous on selvimmin näkyvillä, mutta on ihan yhtä lailla läsnä myös lievemmissä tapauksissa ja niin selkeästi, että se estää lapsen normaalin toiminnallisen kehityksen.

Nämä heikkoudet koskevat koko vartalon rakenteita, mutta ne voivat näkyä ulkoisesti selvimmin tietyillä alueilla. Tästä selkeimpänä esimerkkinä hemiplegialapsi, jonka vartalon toinen puoli on enemmän vaurioitunut. Kompressionaalinen heikkous on läsnä kaikissa keskivartalon syvissä rakenteissa, mutta myös pehmytkudoksissa kuten nivelkapseleissa. Nämä ovat kaikki rakenteita, joihin ei voida vaikuttaa fyysisellä harjoittelulla, vaan ne ovat riippuvaisia tekniikasta, joka voi panna alulle automaattisen reaktion.

ABR:n mekaaniset kuormitustekniikat saavat aikaan automaattisen reaktion heikentyneissä kudoksissa ja niitä voidaan soveltaa niin vaikeasti kuin lievemmin vammautuneille lapsille.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä