Tutkittua tietoa

Heinäkuussa 2016 julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan ABR-kuntoutuksen vaikutusta lonkkien kehitykselle.

"Vaikka kyseessä on ainoastaan kuudesta lapsesta tehty tapaustutkimus, sen tulosten perusteella jatkotutkimukset ovat aiheellisia. Tulokset osoittavat, että lonkkaleikkausta tarvitsevat lapset saattavat ABR-kuntoutuksen avulla välttyä leikkaustarpeelta kokonaan."

The effects of a home-based connective tissue targeting therapy on hip development in children with cerebral palsy - Six case reportsKelan vuonna 2015 käynnistämässä uusien terapiamuotojen vaikuttavuutta koskevassa tutkimuksessa tarkastellaan ABR-kuntoutuksen soveltuvuutta Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuodoksi. Kuntoutusmenetelmän arviointia varten toteutettu tutkimus on julkaistu kesäkuussa 2016. Tutkimukseen voi tutustua alla olevasta linkistä.

ABR-kuntoutus lapsiperheen arjessa. Arviointitutkimus Advanced Biomechanical Rehabilitation -kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja hyödyistä asiakaskokemusten ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuvattuna.ABR-menetelmän vaikuttavuudesta on valmistunut kolmivuotinen tutkimus, jonka tulokset on esitelty 12.9.2014 AACPDM:n (American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine) vuotuisessa konferenssissa Yhdysvalloissa.

Tutkimustuloksia esitellään alla olevissa linkeissä.

[pdf] Kolmen vuoden prospektiivisen kohorttitutkimuksen tulokset kotikuntoutuksen vaikutuksesta CP-vammaisiin (GMFCS-luokat 4 ja 5) potilaisiin - The Journal of Developmental Medicine & Child Neurology - M. Driscoll, L. Blyum

[pdf] Lupaavia uutisia CP-lapsille ja heidän vanhemmilleen

[pdf] Mark Driscoll's AACPDM (American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine) conference presentation

abr-kurssi_kesakuu_2014.jpg[pdf] Fysiologisen stress shielding -ilmiön merkitys tuki- ja liikuntaelinten häiriöihin liittyvässä rappeuttavassa kierteessä - M. Driscoll, L. Blyum