Kun ABR saapui Suomeen

Vanhemmuus, ja aivan erityisesti äitiys, näyttää olevan hyvin ainutlaatuinen konstituutio. Äidit asettavat usein jälkeläistensä hyvinvoinnin kaiken muun edelle ja äidin rakkaus näyttää kantavan aikojen, matkojen ja tekojenkin yli. Kun puhutaan vammaisten lasten äideistä, tämä rakenne saa oman kokemukseni mukaan vieläpä lisää värejä ja syvyyttä. Vammaisten lasten äidit venyvät minun silmissäni usein käsittämättömiin mittakaavoihin etsiäkseen keinoja auttaa omaa lastaan ja kasvavat tehtävänsä myötä myös puolustamaan rohkeasti lapsensa etua parhaaseen mahdolliseen elämään.

ABR-kuntoutuksen saapuminen Suomeen on osa tätä äitiyden tarinaa. Tarinan pääosassa ovat neljä äitiä ja yksi isoäiti. Tai tarkemmin sanottuna ehkä ne neljä lasta, jotka saivat nämä naiset toimimaan. Näissä perheissä oli etsitty keinoja lasten auttamiseksi jo muistakin kotikuntoutusmenetelmistä ennen ABR:n löytymistä. Jokin sai heidät kuitenkin jatkamaan etsintöjä, vaikka useita eri menetelmiä oli kokeiltu. Se kuntoutus, mitä Suomessa on tarjolla vaikeavammaisille lapsille, ei tuntunut riittävältä eikä kaikilta osin edes toimivalta tai perustellulta.

Nämä neljä perhettä selvittelivät ABR-kuntoutuksen taustaa internetin kautta ja matkustivat lopulta Tanskaan saadakseen lapsilleen yksilölliset kotikuntoutusohjelmat. Useiden Tanskan matkojen jälkeen ja oman kokemuksensa perusteella he päättivät ryhtyä työhön saadakseen ABR-kuntoutuskurssit myös Suomeen. Tätä tarkoitusta varten he perustivat ABR-kuntoutuksen tuki yhdistyksen helmikuussa 2013. Koska ABR-kuntoutuksesta oli saatavilla vain erittäin vähän tietoa suomeksi, oli tiedotustyö aloitettava kääntämällä englanninkielistä materiaalia suomen kielelle. Tämän urakan jälkeen avautuivat yhdistyksen kotisivut elokuussa 2013. Facebookiin perustettiin myös ABR-kuntoutus -ryhmä tarjoamaan tietoa ja vertaistukea ABR-kuntoutusta toteuttaville ja siitä tietoa etsiville perheille. Facebook-ryhmä korvasi aiemmin käytössä olleen Yahoon postituslistan. ABR-kuntoutuksen tuki ry:n kotisivuista tiedotettiin erityisesti Facebookissa ja sähköpostilla. Sivut herättivät nopeasti paljon kiinnostusta ja yhteydenottoja vammaisten lasten vanhemmilta. Pian alkoi näyttää siltä, että suomalaisia perheitä olisi riittävästi kasassa, jotta kurssit voisivat toteutua Suomessa. Kurssien yhteyteen alettiin suunnitella myös avointa yleisöluentoa, jotta tietoisuus ABR-kuntoutuksesta leviäisi vanhempien lisäksi vammaisten lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten pariin. Varsinaisten kurssiin liittyvien arviointien lisäksi haluttiin tarjota lyhyempiä esiarviointeja perheille, jotka vielä pohtivat omaa osallistumistaan varsinaiselle kurssille.

abr-luento_15012014.jpg

Suomen ensimmäisen ABR-kurssiviikon tapahtumapaikaksi järjestyi vammaisperheiden monitoimitila Jaatinen Helsingin Pitäjänmäellä. ABR-tiimi Tanskasta sekä perheet ympäri Suomea matkustivat talviseen Helsinkiin kipakassa pakkassäässä tammikuussa 2014. Esittelyluento veti paikalle lähes täyden salin eli noin 35 kuulijaa, joista suurin osa oli ammattilaisia. 

Maksuttomiin esiarviointeihin saapui kymmenen lasta perheineen. Jo aiemmin Tanskassa ABR:n aloittaneiden seitsemän perheen lisäksi kursseille osallistui kuusi uutta lasta perheineen. Tunnelma Jaatisen käytävillä ja huoneissa oli odottavainen - nyt tapahtui jotain sellaista, mitä ei ennen Suomessa oltu koettu. Kurssiviikon järjestely Suomessa vapaaehtoisvoimin oli ollut suuri ponnistus, mutta se oli ollut kaiken tuon arvoista. Viikko sujui hienosti ja saatu palaute oli pääsääntöisesti erittäin myönteistä. Monet perheet kokivat löytäneensä keinoja auttaa lastaan ja lähtivät kurssilta mukanaan paljon tietoa ja uusia näkökulmia oman lapsensa hyvinvointiin sekä kuntoutukseen.

Kurssilla nyt ensi kertaa käyneiden perheiden ajatuksia voit lukea täältä.

abr-kurssilla.jpg

Heti tammikuun kurssin jälkeen alkoi seuraavan, kesällä 2014 toteutettavan kurssin valmistelut. Jatkossakin kurssit järjestetään Suomessa aina kahdesti vuodessa. Yhdistys jatkaa työtään, jotta tieto ABR:stä tavoittaisi mahdollisimman laajasti sekä vammaisten lasten perheet, mutta myös lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Yhdistys toimii jatkossakin tukena kotikuntoutusta jo toteuttaville perheille. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan niin äidit, isät kuin mummot ja papatkin! ABR:n tarina Suomessa on vasta alussa - yhdessä kirjoitamme siitä tarinan, jolla on elämänlaatua kohentava merkitys vielä lukuisten vammaisten lasten ja heidän perheidensä arjessa.

Sinikka Kääriäinen