Autismi tai ADHD

Lapsuusiän autismia sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä (ADHD) pidetään ensisijaisesti psykologisina tai psykiatrisina häiriöinä ja sen vuoksi sisäiset rakenteelliset heikkoudet ja niihin liittyvät kehityshäiriöt helposti sivuutetaan, vaikka ne ovatkin näillä lapsilla hyvin yleisiä.

Lapsilla, joilla on edellä mainitun kaltainen häiriö, asentoaisti on riittämättömästi kehittynyt. Hallitsevien rakenteellisten häiriöiden vuoksi lapsen sisäinen tunne omasta ruumiinkuvasta ei ole kehittynyt kunnolla varhaisvaiheiden aikana.

Jo vuonna 1998 Phillip Teitelbaum Gainsvillen yliopistosta Floridassa havaitsi puutteellista motorista kehitystä lapsilla, jotka myöhemmin saivat autismidiagnoosin. Artikkelissaan: Movement analysis in infancy may be useful for early diagnosis of autism, suomeksi "Liikkeen analyysi varhaislapsuudessa voi auttaa autismin aikaisessa diagnosoinnissa" (www.pnas.org) hän kuvaa tyypillisiä liikunnallisia häiriöitä, joita havaittiin näillä lapsilla. Johtopäätöksissä todetaan, että tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan liikkumisen häiriöillä on olennainen osa autismin ilmenemisessä. Ne ovat näkyvissä jo syntymästä asti ja niitä voidaan käyttää autismin diagnosointiin jo ensimmäisten elinkuukausien aikana.

Laajat ABR:ään perustuvat liikuntaelimistön testit osoittavat vastaavanlaisia häiriöitä seuraavilla alueilla:

 • Tasapainotuksen häiriöt kaikilla ruumiin tasoilla - erityisesti:
   
  • Pää/niska
  • Keskivartalo
  • Vyötärö
  • Lantio
  • Raajat - kädet ja jalat
    
 • Selkärangan liikkuvuuden rajoitukset
 • Heikot ja epävakaat nivelet - raajojen nivelten yliliikkuvuus


Yllämainitut häiriöt paljastavat puutteellisen vartalon segmentaation, osiin jakautumisen. Esimerkiksi päätä ei voida liikuttaa erillisenä muusta vartalosta, vaan pienet pään liikkeet horjuttavat vartalon ja jalkojen tasapainoa. Tai jalkojen liike ei ole riittävästi eriytynyt vartalon liikkeistä, jolloin jalkojen liikkeet myös häiritsevät vartalon tasapainoa.

Selkeämmin sanottuna, yllämainitut ongelmat vaikeuttavat arkisten askareiden suorittamista - puhumattakaan ylitsepääsemättömistä esteistä joita syntyy, jos lapselta vaaditaan rasittavampia tehtäviä, kuten juoksemista, hyppelyä, kiipeämistä tai loikkimista. Jopa epätasainen alusta tai portaat voivat aiheuttaa lapselle ylitsepääsemättömiä haasteita. Nämä osa-alueet yhdistyessään muodostavat lasten kokemien koordinaatiovaikeuksien pohjalla olevan syyn.

On hyvin tunnettu fakta, että vartalon asentoaisti on mukana luomassa sisäistä ruumiinkuvaa, joka kehittyy varhaisessa lapsuudessa. Prosessi saavuttaa tietyn huipun, kun lapsi nousee pystyasentoon. Aikaisemmat kehitysvaiheet tulee kuitenkin olla onnistuneesti ja täysin saavutettuina, ennen kuin lapsi kykenee täysin hallitsemaan pystyasennon. Normaalin kehityksen toisiaan seuraavat painonkannattelun vaiheet, jotka ovat välttämättömiä, jotta lapsi hallitsisi pystyasennon ovat:

 • selinmakuu
 • kylkimakuu
 • vatsamakuu
 • kyynärnoja
 • konttausasento
 • istuminen
 • polviseisonta
 • seisominen

Toisiinsa yhdistettynä nämä osa-alueet luovat pohjan painonkannatteluun yhdellä jalalla, muodostaen kävelemisen perustan. Ruumiinkuvan täydentyminen terveellä lapsella muodostaa perustan seuraaville kehitysvaiheille. Jos lapsi saavuttaa suurimman osan vaiheista vain osittain, pohja peruskoordinaatiolle sekä seuraaville kehitysvaiheille on riittämätön. Sosiaaliset ongelmat ja oppimisvaikeudet ovat ennakoitavissa oleva lopputulos.

Erityisesti suunniteltu ABR tekniikka auttaa lasta kehittymään parantamalla lapsen pehmytkudosrakenteita, jolloin voidaan saavuttaa parannusta nivelten vakaudessa ja liikkuvuudessa. Kuntoutuksen tuloksena yleinen koordinaatiokyky, tasapainonhallinta ja painonkannattelu kehittyvät. Edistyminen näissä asioissa vapauttaa lapsen kehittymään niin sosiaalisesti kuin kognitiivisestikin.

ABR-kuntoutuksen avulla nämä lapset saavuttavat ennakoitavissa olevaa ja johdonmukaista edistymistä mm. seuraavissa asioissa:

 • keskittymiskyky paranee
 • lapsi kiinnostuu ympäristöstään
 • kommunikaatio ja puhe kehittyvät
 • edistyminen sosiaalisessa käyttäytymisessä 

Alkuperäinen teksti englannin kielellä