Miksi ABR?

ABR on menetelmä, jolla voidaan parantaa kehityshäiriöistä kärsivien lasten kehon perus-rakenteita, joihin aivot eikä tietoinen aivotoiminta voi vaikuttaa.

Nämä faskia- tai sidekudosrakenteet ovat niin välttämättömiä kehon terveyden ja tasapainon ylläpidossa, että riittävä häiriö tässä järjestelmässä johtaa väistämättä:

 • Virheelliseen hengitykseen ja virheelliseen hengitysmekaniikkaan
 • Huonoon ruoansulatuskapasiteettiin ja heikentyneeseen vatsan alueen volyymiin
 • Yhteenliittyneeseen tai toiminnallisesti yhteenliittyneeseen selkärankaan (erittäin jäykkä ja joustamaton selkäranka)
 • Nivelten heikkouteen ja tai jäykkyyteen
 • Liikuntaelimistön sairauksiin ja toimintahäiriöihin

Yhdistettyinä nämä toiminnalliset häiriöt vaikeuttavat tai estävät lapsen kehitystä kaikilla tasoilla. Lisäksi ne johtavat rappeuttavaan kierteeseen, sellaisella hetkellä elämää, kun ei vain ylläpidettävän, vaan positiivisen syklin olisi oltava hallitseva. Katso linkki.

Näiden faskiaperustaisten rakenteiden järjestelmällinen uudistaminen ja vahvistaminen tuo kehityshäiriöiselle lapselle runsaasti etuja ja edistää hänen kehityspotentiaaliaan kaikilla tasoilla.

ABR-tekniikka on kehitetty tiiviissä yhteistyössä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien ja hoitajien kanssa. Harjoitukset on suunniteltu siten, että ne ovat täysin turvallisia ja mukavia sekä lapsille, että heidän vanhemmilleen. Kaikki harjoitukset tähtäävät lapsen heikoimpien alueiden vahvistamiseen, mikä johtaa lapsen yleisen suorituskyvyn tasaiseen paranemiseen.
 

Suurimmat heikkoudet ovat kehon sisimmissä rakenteissa

Jotta ymmärtäisi näitä heikkouksia, joita vastaan lapsi kamppailee, täytyy ymmärtää kehon radiaalinen rakenne suhteessa kehon "ytimeen". Tunnettu amerikkalainen anatomi - Dr. Gil Hedley - on osoittanut kerros kerrokselta kehon rakenteen saman-keskisinä faskiakerroksina tai -vaippoina.

Kehon sisäinen volyymi ydinrakenteissamme pään, kaulan, rintakehän ja vatsan alueella muodostaa 70% elimistön volyymista, jolloin uloimmat kerrokset, iho, rasva, lihakset ja luut muodostavat vain 30% koko volyymista.

   layer-construction-schematic.gif


Yli tuhannen CP-vammasta ja vastaavista häiriöistä kärsivien henkilöiden havainnointi ja tapausdokumentointi osoittavat, että heikkoudet kehon sisäisissä volyymeissä mahdollistavat kehon ulkoisten kerrosten, lihasten ja luiden, arkkitehtonisen siirtymisen. Nämä siirtymät ulkoisissa kerroksissa johtavat väistämättä liikuntaelimistön toimintahäiriöihin ja kehitysviivästymiin - joita tyypillisesti nähdään lapsilla, joilla on CP-vamma, autismi tai jokin kromosomihäiriö.

core-weakness.jpg


ABR harjoitukset on suunniteltu kohdistumaan näihin nimettyihin ydinheikkouksiin ja eivät ainoastaan paranna:

 • Heikkouksia ydinrakenteissa - joka puolestaan parantaa hengityksen mekaniikkaa
 • Rakenteellisia häiriöitä, kontraktuuria ja epämuodostumia tuki- ja liikuntaelimistössä
 • Tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa, eli liikkuvuutta ja liikettä
 • Pehmytkudoksen rakenteita, jotka vastaavat puhumisen ja nielemisen funktiosta

vaan parantamalla koko kehon rakenteellista pohjaa, tuo myös edistystä lapsen kogni-tiiviseen kehitykseen.


Ytimen (core) vahvistaminen vapauttaa lihakset

Vahvistamalla ydinrakenteiden faskiaa - lähinnä passiivisilla kuormitustekniikoilla - ABR pystyy parantamaan nivelten sijaintia sekä vahvistaa sitä tärkeää taustatukea, jota lihakset saavat faskiarakenteilta, joiden sisälle ne ovat rakenteellisesti "upotettuina".

Parannukset tähän faskiaan perustuvassa tuessa mahdollistavat entistä tasaisemman kuormituksen jakautumisen sekä tekee luonnollisemman ja tasaisemman painonkannatuksen mahdolliseksi. Ilman kuormituksen tasaista jakoa koko keholle, lihakset joutuvat työskentelemään liikaa, jopa yliuupumukseen asti. Tämän tyyppinen "biomekaaninen vero", johtaa edelleen rappeutuviin lihaksiin, lisääntyneeseen spastisuuteen ja nivelten heikentymiseen.

Toisaalta, faskian rakenteiden vahvistaminen ja uudelleenrakentaminen, mahdollistaa näiden rakenteiden toimimisen painonkannattelijana, mikä puolestaan "vapauttaa" lihakset ja antaa niille mahdollisuuden suorittaa toimintoja joihin ne on tarkoitettu, paljon helpommin, koordinoidummin ja vähemmin kustannuksin.


Lihasten vapauttaminen vapauttaa aivot

Tutkimukset lasten spastisuudesta ovat osoittaneet, että näiden lasten lihakset käyttävät 4-5 kertaa enemmän energiaa, kuin terveen henkilön lihakset. Voimme täten ymmärtää, että päivittäin pitkäksi ajaksi liikkumaan pakottaminen tulee hyvin kalliiksi lapselle, joka pystyy ainoastaan suorittamaan tehtäviä, kuten ryömiminen tai konttaaminen jatkuvalla ja tehottomalla tavalla.

Lihasten ja keskushermoston vahvan yhteyden takia, lihasten "yliosallistuminen" toimintaan tarkoittaa myös keskushermoston yliosallistumista. Sidekudokset/faskia taas toimivat elimistön jälkilämmöllä - sekä suhteessa energian käyttöön, että keskushermoston osallistumiseen. Niiden hallinta ei ole tietoista toimintaa ja liittyy autonomisen hermoston reaktioihin.

Näiden peruskudosten vahvistaminen sallii aivojen vapautumisen lihaskudosten supistuksiin yliosallistumisesta, ja vapauttaa ne emotionaalisen, kognitiivisen, sensorisen ja henkisen kehityksen tarpeisiin.


Faskia asentotuntoelimenä

Mielenkiintoiset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että faskia on erittäin hermottunut (Stecco, et al 2007). Tämä tarkoittaa sitä, että faskia toimii asentotuntoelimenä, joka tarjoaa jatkuvaa tietovirtaa hermostolle koskien suhteellista painonkannattelun jakautumista sekä kehon liikkeitä. Kehityshäiriöisellä lapsella faskian heikkoudet johtavat suoraan huonoon asentotuntoon ja huonoon motoriikkaan.

Tutkimus faskiaperustaisista rakenteista on lisääntynyt dramaattisesti viimeisten 15-20 vuoden aikana. Tämä tutkimus on osoittanut, että faskian terveys on erittäin riippuvainen siihen vaikuttavan kuormituksen laadusta ja rasituksesta - eli ilman tervettä kuormitusjakaumaa, jonka normaali lapsi normaaleissa päivittäin olosuhteissa saavuttaa, faskiaperustaisilla rakenteilla on taipumus heikentyä ja niiden rakenteellinen vakaus laskee. Toisaalta nämä samat faskiarakenteet voivat uudistua - jopa välittömästi - mikäli rakenteet saavat tehokasta kuormitusta.


ABR:llä mekaanista kuormitusta

ABR menetelmä on ensisijaisesti manuaalinen hoito ja koostuu erilaisista tarkoin suunnitelluista tekniikoista, jotka perustuvat selektiivisiin tapoihin tuottaa painetta useille vartalonosille, millä tähdätään vaikuttamaan vallitsevimpiin heikkouksiin. Olemme kehittäneet useita erilaisia tekniikoita joissa käytetään hyväksi erilaisia materiaaleja, nopeuksia ja paineen voimakkuuksia, jotta pystyttäisiin vaikuttamaan kehon eri kerroksiin:

 • Sisäinen sisäelinfaskia tai sisäelinten faskiakerrokset
 • Nivelet ja nivelkapselit
 • Fascia profundi - syvä faskia lihasten vieressä, joka vastaa lihasten toiminnasta
 • Luiset rakenteet 

     super-soft-ball-rolling-techniques.jpg

 

ABR opetusmenetelmä tarjoaa erityislasten vanhemmille ja huoltajille suuren valikoiman erittäin erikoistuneita "työkaluja", joilla voi edistää ja ylläpitää optimaalista kehitystä. Huolimatta hoidettavan henkilön iästä tai vamman vaikeusasteesta, ABR nopeuttaa yksilön kehitystä kaikilla tasoilla kohentamalla yleistä elämänlaatua ja tuomalla parannusta ja vahvistusta sille pohjalle, jonka varaan tuleva kehitys rakentuu. Vaikeimmin vammaisten kohdalla tämä tarkoittaa, että ensimmäiseksi aletaan parantamaan elämän perustaitoja, kuten nieleminen ja hengittäminen - lievemmin vammaiselle voidaan heti alusta alkaen ottaa tavoitteeksi parannukset konttaamisessa, istumisessa ja/tai kävelyssä ja juoksemisessa.

large-volumetric-coverages.jpg

Erityislasten vanhemmat usein ajattelevat, että täytyy olla olemassa enemmän mahdollisuuksia parantaa lapsensa elämänlaatua, kuin mitä nykyaikainen terveyshuolto tarjoaa. Jotta ymmärtäisi ne vaihtoehdot joita ABR tarjoaa, pitää myös ymmärtää lapsen ongelmia. Yksi selkeimmistä rakenteellisista ongelmista erityislapsella on heidän kompressionaalinen heikkoutensa verrattaessa terveeseen henkilöön.

Kompressionaalinen heikkous vaikuttaa suoraan lasten painonkannatuskykyyn ja lihastoimintaan. Kompressionaalinen heikkous vaikuttaa myös suoraan luiden asentoihin ja sitä kautta niihin kiinnittyviin lihaksiin. Tämä johtaa siihen, mitä ABR:ssä kutsutaan "vääräksi liikkeeksi väärässä paikassa". Kompressionaalisen heikkouden ymmärtämisessä auttaa myös tutustuminen kehon luontaiseen hydrostaattiseen paineeseen.


Alkuperäinen teksti englannin kielellä

Sivun alkuun