Sisäinen hydrostaattinen paine

Ihon ulkoisten kerrosten alla oleva sidekudos(faskia-)verkosto paljastaa sisäisesti säännöstellyn hydrostaattisen paineen. Tämä tulee näkyväksi kirurgisten leikkausten yhteydessä, kun yritetään päästä näiden faskiakerrostumien läpi. Kun kudokset repeytyvät, voi kuulla ilmakuplien poksahtelevan, kun ne päästävät ilmaan niiden sisällä ollutta kaasua.

Sidekudosjärjestelmä on suunniteltu antamaan kehollemme sisäisen hydrostaattisen paineen. Tällä systeemillä on monia toimintoja, jotka ulottuvat koko kehoomme. Ilman tällaista hydrostaattista järjestelmää kehon kyky kannatella painoa olisi mahdotonta. Hydrostaattinen paine, joka on kudoksissa, luo kehollemme järjestelmällisen vastustuksen painovoimaa vastaan ja mahdollistaa sisäisen suhteellisen painottomuuden, jota tarvitaan kaikissa kannattelun asteissa – alkaen makuuasennosta pintaa vasten edeten seisoma-asentoon.

Sisäisten rakenteiden kompressionaalinen heikkous on suoraan seurausta kehon kyvyttömyydestä ylläpitää riittävää hydrostaattista painetta. Sen lisäksi jokaisen solun terveys riippuu siitä, miten solu kykenee ylläpitämään sisäistä hydrostaattista painetta. Tämä jokaisen soluelimen sisäinen hydrostaattinen paine pitää yllä solun toimintoja ja estää epätoivottuja osmoottisia nesteenvaihteluita solun ja solua ympäröivien nesteiden kanssa.

ABR metodissa tiedostetaan hydrostaattisen paineen merkitys kehon kannattelussa. Siksi ABR metodi on suunniteltu erityisesti aikaansaamaan kasvua ja kehitystä sisäisessä sidekudosjärjestelmässä, jonka tehtävä puolestaan on säilyttää kehon hydrostaattista painetta.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä


Väärä liike väärässä paikassa >>>