Hemiplegia

Kompressionaalisen heikkouden lievempiä muotoja tavataan lapsilla, joiden tilaa kuvataan hemiplegiseksi tai toisen puolen spastisuudeksi. Nämä lapset eivät yleensä konttaa heikon kätensä vuoksi, mutta alkavat istua ja sitten liikuttaa itseään eteenpäin liukuen pakaroillaan käyttäen "hyvää puoltaan" - vahvaa kättä tai jalkaa. Lapsi alkaa seistä - tavallisesti hieman myöhemmin kuin terveet lapset - oppii kävelemään, mutta huolimatta intensiivisestä fysioterapiasta ja muista interventioista "hemiplegia" pysyy elinikäisenä tilana. (GMFCS tasot I ja II) Kävelemistä luonnehtii ontuva kävely, missä heikkoa jalkaa käytetään enemmän kepin tapaan kuin liikkuvan jalan tapaan. Heikko käsi ei kestä vartalon painoa, esineiden kantamista, kääntymistä vatsamakuulle tai tukeutumista rappusia kiivetessä tai muissa aktiviteeteissa.

ABR arvioinnit osoittavat, että näiden lasten rakenteelliset heikkoudet näyttäytyvät seuraavasti:

  • rintakehän, vatsan ja niskan alueen kompressionaalinen heikkous
  • lyhentynyt niska - rajoittunut pään/niskan liikkuvuus
  • puutteet tasapainossa istuvissa ja seisovissa asennoissa
  • heikko hartiarengas ja epänormaali lapaluun sijainti heikolla puolella
  • heikot nivelkapselit heikolla puolella

Puhumme jälleen heikkouksista rakenteissa, joihin ABR -tekniikalla voidaan onnistuneesti vaikuttaa. Lisäksi, lasten suhteellisen hyvästä kunnosta johtuen, toiminnalliset muutokset tulevat nopeasti menetelmän aloittamisen jälkeen.

Vahvistumisen myötä seuraava niskan vapautuminen sallii lapsen hyppimisen ja pomppimisen ja portaiden nousemisen ilman tukea. Hartiarenkaan vahvistuminen ja lapaluun asennon vakautuminen parantavat heikon käden toimintaa, painonkannattelua ja näppäryyttä. Tikkaiden kiipeäminen ja renkaista tai tangoista roikkuminen mahdollistuvat.

Heikon käden ja jalan pituudet normalisoituvat. Jo paljon ennen kuin heikon jalan kantapää painuu alas kävellessä, saavutetaan suurta toiminnallista edistystä. Ensinnäkin jalkaan tulee paljon liikkuvuutta. Faskiakerrokset, jotka ennen olivat “jäätyneitä” - aiheuttaen sen, että jalkaa käytettiin vain kävelykeppinä - alkavat rakentua uudelleen ja notkistua. Nivelet vakautuvat, lihasten yhtymäkohtien liukuminen vähenee ja lihakset uudistuvat ja pitenevät.

Kun ABR-kuntoutus aloitetaan riittävän nuorella iällä, voidaan varmistaa, että lapsi, jolla on hemiplegia käy läpi seuraavat varhaiset kehitysvaiheet:

  • korkkiruuvimainen kieriminen ympäri siten, että selkärangassa tapahtuu kiertoliikettä
  • vatsallaan ryömiminen
  • konttaaminen

mukaan lukien jaksottaiset ja laajat muutosvaiheet, joita terve lapsi käy läpi.

Mikäli ABR-kuntoutus aloitetaan myöhemmin, lapsi, jolla on hemiplegia voi saavuttaa toiminnallista edistymistä kaikilla alueilla päästäkseen toispuoleisuudestaan. Tämä alkaa usein katseen kohdistamisen ja puheen vaikeuksien kohentumisella, edeten yleiseen fyysiseen kestävyyteen sekä karkea-, että hienomotorisen näppäryyden kehittymiseen.

Vastauksia vanhempien esittämiin kysymyksiin hemiplegialapsista ja ABR-kuntoutuksesta.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä