Kurkistus ABR-kotikuntoutuksen maailmaan - Opinnäytetyö, Pipsa Meller ja Sini Pirkkalainen


Haluamme lämpimästi kiittää opinnäytetyön tekijöitä Pipsa Melleriä ja Sini Pirkkalaista, jotka tarttuivat haasteeseen ja ottivat vastaan yhdistyksen toiveen ABR-kuntoutusta käsittelevästä opinnäytetyöstä. Toiveemme on, että opinnäytetyö löytää tiensä cp-vammaisten lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten lukemistoon, ja että se auttaa meitä lastemme kuntoutukseen sitoutuneita vanhempia rakentamaan siltaa perinteisen fysioterapian ja ABR-kuntoutuksen välille.

Kiivastahtisen työelämän vaatimusten keskellä ammattilaisilla ei kokemuksemme mukaan ole aina ollut ajallista mahdollisuutta todella perehtyä ABR-kuntoutuksen uudenlaiseen lähestymistapaan ja perusteisiin. Vanhempien ja ammattilaisten puhuessa eri kieltä ei väärinymmärryksiltä ja yhteentörmäyksiltä ole aina voitu välttyä.

Iloksemme toki myös joidenkin ABR-lasten fysioterapeutit ovat perehdyttyään asiaan olleet vanhempien tukena ja huomioineet myös ABR-näkökulman lapsen fysioterapiatavoitteiden suunnittelussa. Tälläinen tasavertainen asettelu on johtanut molemminpuoliseen kunnioitukseen vanhempien ja lasta kuntouttavan ammattilaisen välillä, mikä on lisännyt vanhempien voimavaroja ja tuonut tasapainoa lapsen kuntoutukseen.

Niin lasten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla kuin meillä lasten vanhemmilla on jokaisella toiveena ja tavoitteena lapsen parhaan mahdollisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen, vaikka toimintatavat näiden saavuttamiseksi voivatkin osittain erota toisistaan. Toivoisimmekin, että me vanhemmat voisimme vastoinkäymisistä huolimatta kukin osaltamme olla osa sitä vielä hieman horjuvaa, mutta jatkuvasti vankentuvaa siltaa, joka voi yhdistää erilaiset lähestymistavat yhdeksi toimivaksi, lasten ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta parhaaksi mahdolliseksi kuntoutuskokonaisuudeksi.

[PDF] Kurkistus ABR -kotikuntoutuksen maailmaan - Pipsa Meller ja Sini Pirkkalainen
Millainen silta rakentuu Advanced Biomechanical Rehabilitation -kuntoutusmuodon ja CP-lapsen fysioterapian välille?