Keskoslapset tai synnytyksessä tullut vamma

Keskosilla on usein hengitysvaikeuksia, jotka johtuvat siitä, että sekä itse keuhkot että koko rintakehä ja ylähengitystiet ovat suhteellisen kypsymättömiä. Tästä kypsymättömyydestä on seurauksena keuhkojen ja vatsan alueen kompressionaalinen heikkous, joka estää yhden tärkeimmän elintoiminnon - hengityksen - kehittymisen.

Pehmytkudokset, jotka stabiloivat henkitorvea ja joiden avulla henkitorvi kiinnittyy suunpohjaan ja kaulaan, eivät ole riittävän kehittyneitä. Kun pallea sisäänhengityksessä supistuu ja liikkuu alaspäin rintaontelossa, nämä heikot rakenteet eivät pysty vastustamaan tätä liikettä. Pallean supistuminen saa ylähengitysteiden kudokset liikehtimään.

Suunpohjan epästabiilius johtaa myös henkitorven epästabiiliuteen sekä suunpohjan ja kaulan pullistumiseen.

Sisäänhengityksessä rintakehän yläosa puolestaan vetäytyy sisään- ja alaspäin sen sijaan, että nousisi kaulaa kohti. Se siis painuu kasaan. Näin syntyy paradoksaalinen hengitysmalli.

Sisäänhengityksessä nähdään

 • epävakautta suunpohjassa ja henkitorven liitoksissa
 • rintakehän painuminen ylä- ja keskiosassa
 • alimmat kylkiluut laajenevat leveyssuuntaan
 • pallea pullottaa

Uloshengityksessä

 • rintakehän yläosa laajenee takaisin normaaliin asentoon
 • vatsan alueen pullotus helpottaa

Paradoksaaninen hengitys johtaa edelleen rakenteiden heikentymiseen, kuten

 • ylemmät kylkivälilihakset jäykistyvät
 • rintakehän muoto muuttuu
 • kylkiluut vajoavat alemmaksi
 • lapaluiden ja koko hartiarenkaan paikka muuttuu
 • leuan ja leukanivelen (TMJ) rakenteet luhistuvat ja siirtyvät paikaltaan
 • kaula lyhenee
 • Pään asento kallonpohjan ja C1-C2 liitoksessa muuttuu

Jos lapsella on tällaisia rakenteellisia häiriöitä, ei niistä valitettavasti pysty "kasvamaan ulos", vaan seurauksena on normaalisti elinikäinen vamma.

ABR terapia on ainoa menetelmä, jonka avulla pystytään menestyksellisesti ja turvallisesti kohdistamaan käsittely/hoito rintakehän ja suunpohjan sisäisiin pehmytkudosrakenteisiin.

Rakenteiden vahvistuessa paradoksaalinen hengitysmalli muuttuu päinvastaiseksi ja hengitys normalisoituu.

Epämuodostumat rintakehän rakenteessa pystytään estämään ja palauttamaan normaaliksi. Tässäkin tapauksessa ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto, kuin jäädä odottamaan ajan myötä selkeämmin ilmeneviä ongelmia. Myös muita kuin keskosia, esim. lapsia, joilla on erilaisia synnynnäisiä ja varhaislapsuuden häiriöitä, pystytään tukemaan puuttumalla tilanteeseen varhain ABR-terapian keinoin. Vanhemmat voivat tehdä hoitoa lapselleen jopa sairaalaympäristössä.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä