ABR-harjoittelu

ABR-tekniikka harjoitellaan kursseilla, joiden kesto on noin kahdeksan tuntia - yleensä kahdelle päivälle jaettuna.

Harjoittelun päätarkoituksena on oppia ne harjoitukset, joita on sovelletaan henkilölle, joka on mukana ABR-ohjelmassa. Tämän saavuttamiseksi ABR-tekniikka opetetaan, sitä harjoitellaan ja parannetaan monella eri kurssilla. 

Lisäksi tarjoamme vanhemmille ja muista lapsesta huolehtiville esitelmiä ja luentoja, joissa kerrotaan ABR:n teoreettisesta taustasta. Näillä luennoilla opetetaan alkeistietoja anatomiasta ja fysiologiasta, joita tarvitaan, jotta terapiaa toteuttavilla henkilöillä olisi tarvittava ymmärrys ABR-tekniikasta ja -prosessista eri vaiheineen.

Kurssilla olevat perheet saavat valokuvalliset ja tarkoin selitetyt ohjeet heille määrättyjen harjoitusten toteuttamisesta.

ABR-terapia aloitetaan aina peruskuntoutus -kurssista.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä