ABR-terapia

ABR-terapiaa on kehitetty viimeiset kymmenen vuotta tuhansien vammaisten lasten ja heidän vanhempiensa ja aikuisten vammaisten kanssa tehdyn manuaalisen hoidon tuloksena. Eteenpäin ajavana voimana on aina ollut tarve löytää mahdollisimman tehokas tapa parantaa vammaisten henkilöiden elämänlaatua.

Miksi ABR -osio johdattaa sinua eteenpäin ymmärtämään rakenteellisia poikkeavuuksia joita vammaisella lapsella tai aikuisella on ja kuinka nämä ongelmat ovat pohjana tuleville toiminnallisille rajoituksille.

Kuinka ABR-menetelmä hoitaa näitä rakenteellisia ongelmia, on kuvattu ABR-tekniikka - osiossa.

ABR-arvionti on kaiken ABR-työn perusta. Se tarjoaa yksityiskohtaisen arvionnin vammaisen henkilön nykytilasta ja siitä, mitä edistystä menetelmällä on saavutettu.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä

Kompressionaalinen heikkous >>>