ABR-arviointi

ABR arviointi on ainutlaatuinen työkalu henkilön edistymisen arviontiin ABR-ohjelmassa. Arviointi koostuu sadoista testeistä, jotka on kehittänyt ja soveltanut käytäntöön Leonid Blyum. Nämä testit voidaan luokitella seuraavasti:

  • Painonkannatustestit - arvioivat liikuntaelinjärjestelmän kykyä kannatella pysty-suuntaista (aksiaalista) kuormitusta.
  • Eriyttämistestit - nämä testit kertovat nykytilanteen ja saavutetut parannukset liikkeiden eriyttämisessä eri kehonosien välillä.
  • Liikkeiden hidastuminen, kun toinen henkilö alullepanee liikkeen. Näiden testien päämääränä on arvioida spastisuuden lieventymistä.
  • Primaariset ja sekondaariset kompressiotestit - valaisevat kompressionaalisia heik-kouksia ja parannuksia niissä.
  • Faskian lokerointitestit (compartmentalization)- paljastavat taustalla olevat parannukset faskiakudoksissa.
  • Toiminnalliset testit, joilla arvioidaan liikuntaelimistön karkeamotorista suoritusta.

ABR ohjelmassa olevat henkilöt osallistuvat arviontiin yleensä kahdesti vuodessa, jotta edistys saadaan dokumentoitua ja hoitostrategia päivitettyä. Arvionnit kuvataan ja taltiodaan DVD:lle. Lisäksi otetaan satoja valokuvia vertailukohdaksi ja edistyksen arvioimiseksi. Vanhemmat saavat kopiot kuvista ja ne ovat luotettavia lähteitä edistystä arvioidessa.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä