ABR-tekniikka

ABR tekniikka on suunniteltu kompressionaalisen heikkouden parantamiseen. Toistuvat harjoitukset vahvistavat kehon sisäisiä rakenteita.

Sisäinen vahvistuminen saavutetaan kun:

  • Pehmytkudosrakenteet alkavat muotuotua uudelleen 
  • Yksittäisten solukalvojen terveys palautetaan - terveys määritellään tässä solukalvo-jen kykynä ylläpitää hydrostaattista painetta

Jotta sisäisiin pehmytkudosrakenteisiin voidaan vaikuttaa, ABR:ssä käytetään seuraavia elementtejä, joita kutsumme kolmeksi Q:ksi (3Q):

  • Kvasi-pallomainen - viittaa siihen, että pystymme jakauttamaan hoidon mahdollisimman suurelle hoidettavalle kehon alueelle
     
  • Kvasi-staattinen - tarkoittaa, että hoitoliike tehdään mahdollisimman pienellä kiihtyvyydellä. Tällä tavalla saavutetaan maksimaalisen suuri vaikutus heikkoon kudokseen.
     
  • Kvasi-isotrooppinen - demonstroi, että haluamme hoidettavan alueen pitävän muotonsa mahdollisimman hyvin, koska pinnan uudelleen muotoutuminen pienentää hoidon vaikutusta.
(suom. Huom: Quasi eli kvasi = näennäinen, näennäis-, muka-)

Alkuperäinen teksti englannin kielellä


ABR Technique Essence from BlyumABR on Vimeo.